Tên: Mật khẩu:
Quy chế
Trang chủ   /   Văn bản 18/12/2018 16:36:58 PM
Chức năng nhiệm vụ

1.   Chức năng

Ban Thanh tra là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế,
quy định trong các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, khảo thí, đảm bảo chất lượng, đội ngũ Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên, cơ sở vật chất… theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

2.   Nhiệm vụ

-  Giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định của Bộ Giáo dục &
Đào tạo, của Trường.

-  Giám sát việc thực hiện kế hoạch, tiến độ giảng dạy, hồ sơ giảng dạy của
giảng viên thuộc các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế.

-  Kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy của giảng viên như: vắng, bù giờ dạy;
đi trễ, về sớm; vắng dạy không báo... và báo cáo hàng tháng bằng văn bảng trình
Ban Giám hiệu xem xét.

-  Thanh tra, kiểm tra: hồ sơ tuyển sinh Đại học - Cao đẳng; công tác lưu trữ hồ sơ
sinh viên; công tác tổ chức đào tạo theo quy chế, quy định.

-  Thanh tra, kiểm tra công tác: tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả, xét
tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng và cấp phát văn bằng chứng chỉ.

-  Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường về công tác an ninh trật tự,
an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, tiết kiệm điện nước, bảo quản cơ sở vật chất, nội quy lao động trong Trường.

-  Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo như:
phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, vật tư và trang thiết bị phục vụ dạy và học...

-  Báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình giảng dạy, học tập và thực hiện nội qui của Giảng viên lên Ban Giám hiệu.

-  Thực hiện công tác tổng hợp thống kê, báo cáo theo yêu cầu đột xuất của
Hiệu trưởng.

-  Lưu trữ hồ sơ thanh tra theo quy định.

-  Tiếp nhận thông tin, tài liệu báo cáo, giải trình bằng văn bản các vấn đề
liên quan để phục vụ cho công tác thanh tra.

-  Kiến nghị Hiệu trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra.